AUKRA KOMMUNE SIN SAMHANDLINGS-MODELL ER UNDER UTVIKLING, OG DET VIL VERE HYPPIGE ENDRINGAR PÅ SIDENE Samhandlingsmodell for utsatte barn og unge

Rett førebygging kan gi store gevinstar i arbeidet vårt for barn og unge som har noko dei strevar med. Vår kommune har derfor utarbeidd ein samhandlingsmodell som skal hjelpa oss med å sikra tidleg identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppa på tvers av tenester og nivå.